Do Prahy bez infarktu?

Nabízíme další informace k napojení líbeznického obchvatu na dálnici ve Zdibech, tentokrát dodané panem starostou Kupkou a se srozumitelnějším plánkem křižovatky po přestavbě.

K jednodušší cestě na dálnici D8 a následně do Prahy by měla přispět nová úprava dálniční křižovatky ve Zdibech. Dotkne se především směru od Mělníka, ale zlepšení by mělo být patrné i z ostatních směrů. Jde o bypass kruhové křižovatky. Stavba za necelých 5 milionů korun se rozběhne do konce září. Podle dopravních inženýrů by tato úprava měla výrazně zkrátit obvyklé ranní kolony.

Od zprovoznění obchvatu usilují Líbezničtí o to, aby se odstranilo úzké dopravní hrdlo při napojení na dálnici D8. Slibují si, že obchvat jejich obce pak bude využívat více lidí. „O tom, že je nutné dálniční křižovatku upravit, se hovořilo už před stavbou obchvatu. Po jeho dokončení jsme náš tlak na změny ještě posílili,“ vysvětluje starosta Líbeznic Martin Kupka. Podle měření dopravní intenzity projíždí ve všední dny Líbeznicemi, Bořanovicemi a Březiněvsí více než 15 tisíc vozidel. „Pro místní obyvatele je to pořád obrovská zátěž. Uvědomujeme si přitom, že jediným dobrým řešením pro většinu řidičů je co nejpohodlnější napojení na dálnici ve Zdibech. To je jasná priorita. Nezbytná dopravní opatření v jednotlivých obcích, mohou dopravu jen částečně omezit a nesou s sebou vždy i nějaké komplikace,“ vysvětluje Martin Kupka.

Podle opakovaného měření z loňského roku je cesta v dopravní špičce od Mělníka na Prahu o něco rychlejší přes zdibskou křižovatku. I tak ale velká část řidičů volí raději cestu o dva kilometry kratší přes centra obcí. Strávit tak mohou v autě až o 3 minuty více a více spotřebují i pohonných hmot. „Připisujeme to zvyku a také faktu, že psychologicky se lépe snáší kolona v obci než v polích. Z hlediska dopadu na životy místních obyvatel je to ale samozřejmě mnohem horší,“ říká jeden z autorů dopravních průzkumů Petr Hofhansl ze společnosti AF Cityplan. Na základě jeho odborného doporučení vznikají v obcích nová opatření, která by měla přispět k větší bezpečnosti chodců a omezit tranzitní dopravu. „Chtěli bychom zajistit co nejrychlejší průjezd autobusů veřejné dopravy. Bez vyhrazených pruhů jako v Praze je to ale téměř neřešitelné. Pokud se podaří letos postavit bypass, budeme dále usilovat o přímou sjezdovou rampu z dálnice D8 směrem na Mělník. To by mělo přinést další úlevu pro motoristy i pro místní obyvatele,“ uzavírá líbeznický starosta. K prosazování rychlejších změn na cestě do Prahy zřídily obce v letošním roce i nový web www.bezinfarktu.cz. Najdete tam i podrobnější informace o plánovaných úpravách dálniční křižovatky ve Zdibech.

Přehledný plánek si můžete prohlédnout zde.