Dětská skupina v Panenských Břežanech

Obec Panenské Břežany nově otevírá Dětskou skupinu pro děti od 3 let. Nejedná se o hlídací zařízení, Plán výchovy a péče vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Nabízíme posledních pár volných míst. Podmínkou k přijetí je řádné očkování dítěte.  Zájemci o umístění dítěte se mohou hlásit na e-mail: starosta@panenskebrezany.cz