Další sakury

Tentokrát jsme pro nás všechny zasadili stromky v Nové ulici a na dětském hřišti.

Výsadba byla financována z vlastních zdrojů obce, bez dotace, resp. z darů na zeleň.

Celkové náklady na 9 stromů a materiál k výsadbě dosáhly 44.721,- Kč.