Další dopravní opatření v obci

Vážení občané,

dovolujeme si vám oznámit, že právě probíhá první etapa dopravních opatření akce k „doplnění přechodu pro chodce v křižovatce Hlavní x Kojetická x Pod Vrškem“. Tato etapa má za úkol zpřehlednit a zklidnit tuto křižovatku dřív, než bude zrealizován vlastní přechod pro chodce.

Obecní úřad Předboj