Další rok v předbojské školce

Naše MŠ letos otevřela poprvé své dveře již poslední týden v srpnu. Tzv. prázdninový provoz proběhl i pro „nepředbojské“ děti, pro které rodiče neměli hlídání nebo se už školky nemohly dočkat.

V září pak dorazilo do školky 15 nových předbojských dětí, které se pomalinku adaptují v novém prostředí s novými kamarády. Z celkového počtu 28 dětí máme 12 dětí předškolního věku.

Na školní rok 2014/2015 máme naplánovány spousty zajímavých akcí. V prvním zářijovém měsíci máme za sebou indiánský týden, který se velmi vydařil. Mohli jste potkat nejen náčelníka, ale i Velkou Stopu, Rychlého Vánka, Velký Krok, Medvědí Tlapu či Sněhovou Vločku. Jen škoda, že to byl tak trochu i týden nemocí a ne všichni indiáni vydrželi v indiánském kmeni až do konce.

V říjnu se děti mohou těšit na zamykání školní zahrádky, uspávání broučků, přijede k nám klaun, čeká nás podzimní veselice aneb halloween v MŠ a při příznivém počasí proběhne i malá drakiáda.

Děti se také přihlásily na zájmové kroužky přímo ve školce. Největší zájem je o logopedii (zde jde spíše o zájem rodičů) dále pak o keramiku, angličtinu, hru na flétnu, zpívání s kytarou a tanečky.

Pokud se chcete dozvědět o školce něco více, najdete nás na tady.

-La-

indiansky tyden ms 9 2014
(foto: sischej)