Czech POINT v Předboji

Žádosti Obce Předboj adresované Ministerstvu vnitra ČR o možnosti zřízení kontaktního místa veřejné správy bylo vyhověno.

V odpovědi Ministerstvo vnitra ČR sdělilo, že obec Předboj bude v tomto roce zařazena do vyhlášky č. 364/2009 Sb. (o kontaktních místech veřejné správy), a potvrdilo, že naše žádost je evidována a připravena k zapracování do připravované novely vyhlášky s účinností od 1.1.2015. Tzn. že od 1.1.2015 lze na obecním úřadě v Předboji zahájit provoz pracoviště Czech Point.      

-PP-