Co spojuje obec Předboj s historií zámku v Panenských Břežanech

Hodně se v nedávné době hovořilo o břežanském „dolním“ zámku. Stalo se tak v souvislosti s údajnou nabídkou Heydrichova syna pomoci získat finance na jeho rekonstrukci. Ráda bych využila této příležitosti a připomněla, co spojuje naši obec s historií právě tohoto zámku.

Zámek nechal vystavět někdy kolem r. 1840 Matyáš Bedřich baron Riese-Stallburg (1787–1864), tehdejší majitel břežanského panství, ke kterému ves Předboj od druhé poloviny 17. století patřila. Břežanské panství koupil v r. 1828 a současně v té době koupil také panství Vodolka a Chvatěruby. Všechna tři pak spojil pod společnou správu. Břežanské panství tvořily tehdy vsi Panenské Břežany, Sedlec, Bořanovice, Čenkov, Předboj, Dolínek a Zálezlice. Celkem žilo v té době na břežanském panství kolem 1600 obyvatel. Matyáš Bedřich ve svém novém zámku v Panenských Břežanech v r. 1864 také zemřel a je pochován i se svými dvěma manželkami v Odoleně Vodě v místě zvaném „baronský hřbitov“. Po smrti Matyáše Bedřicha se stal majitelem všech tří panství jeho nejmladší syn Adolf, čestný rytíř johanitského řádu, c.k. komoří a rytmistr v.v. Když Adolf v r. 1899 zemřel, ocitla se rodina Riese-Stallburgů v neutěšené finanční situaci, k níž zřejmě přispěla též stavba břežanského „dolního“ zámku, která rodinu údajně značně vyčerpala. Rozsáhlý majetek se jí nepodařilo udržet a v r. 1901 převzala celý komplex (Odolena Voda, Panenské Břežany a Chvatěruby) Hospodářská a úvěrní banka pro Čechy. Od r. 1909 pak banka tento majetek rozprodávala ve prospěch věřitelů.
V témže roce koupil panství Vodolka a Panenské Břežany významný rakousko-český velkopodnikatel v cukrovarnictví Ferdinand Bloch, který si v r. 1917 rozšířil jméno na Bloch-Bauer podle manželky Adély roz. Bauerové. Břežanský „dolní“ zámek využíval Ferdinand Bloch-Bauer jako letní sídlo a v r. 1938 našel zde dokonce na krátkou dobu útočiště po připojení Rakouska k nacistickému Německu. Na podzim r. 1938 emigroval a v r. 1939 zakotvil natrvalo ve Švýcarsku, kde krátce po skončení 2. světové války, v listopadu 1945 zemřel.
Jako zajímavost mohu uvést, že majetkem Ferdinanda Bloch-Bauera byl mimo jiné také rybník Velký v Předboji, a to i po pozemkové reformě, kdy došlo k přerozdělení půdy drobným rolníkům a vytvoření zbytkového statku.
Zdroje: Jan Oulík: Odolen – Pomníky z baronského hřbitova; www.odolenavoda.cz; Státní okresní archiv Praha-východ v Přemyšlení.

Jitka Paděrová
kronikářka