Co je nového v obci

Vážení spoluobčané,

využili jsme poslední hezké dny sezóny za účelem posledních oprav komunikací a přidání nových dopravních značení v obci.

Tento rok jsme, kromě oprav chodníků po celé obci a drobných oprav na komunikacích, stihli dokonce odvodnění některých ulic (např. Zvonková). Jako jedna z posledních velkých oprav, tohoto roku, proběhla renovace v ulici Na Vršku, známá jako náves, kde parkují autobusy. Dlouhá léta se zde vrchní povrch vozovky rozpadal, komunikace byla kamenitá a plná štěrku. Projet zde, s nízkým podvozkem vozidla, bylo velmi náročné. Povedlo se nám zajistit opravu a nové položení svrchní vrstvy asfaltu na 2/3 ulice. Zbavili jsme se tím velkých děr a výmolů a náves tak udělali přístupnější i pro chodce.

Touto nezbytně nutnou opravou přeměna návsi nekončí. V současné době Obec zadala zpracování studie nového veřejného prostranství návsi Na Vršku.

Váš obecní úřad