Ceník inzerce

Případní zájemci o tištěnou inzerci v obecních novinách, zde je k dispozici její ceník.

Úhradu požadujeme předem.