Čarodějnice letos odnesl vítr – ohlédnutí za letošním pálením čarodějnic

Letošní pálení čarodějnic bohužel pokazil vítr a zákaz pálení ohňů na veřejných prostranstvích vydaný Středočeským krajem, resp. Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje.

Celá akce začala úderem 18. hodiny. Hranici s čarodějnicí připravili zaměstnanci údržby naší obce a dlužno říci, že se jim náramně povedla. Špekáčky na opékání byly formou sponzorského daru od firmy Bylanské uzeniny Praha, s. r. o. Improvizovaně jsme je opékali ve venkovním krbu na terase Hospůdky na hřišti. Další pochutiny z grilu a domácí gulášek si pro nás připravila předbojská děvčata Lucka, Mája a Leontinka a o pití se postarala Hospůdka na hřišti. Po celý večer nám k poslechu hráli Zdenda a Venda z Neratovic.

Díky pěknému téměř letnímu počasí se nás sešlo dost. Děti do setmění běhaly po celém areálu a společně se všichni bavili. Večer se vydařil i přes zákaz pálení ohňů. Jediný nešvar, který se celým večerem táhl jak červená nit, byly neustálé žádosti některých místních občanů o zapálení hranice s čarodějnicí. Vedení obce konzultovalo před touto akcí celou situaci s Odborem krizového řízení v Neratovicích a vzhledem k blízkosti stromořadí kolem hlavní komunikace a hřiště nebylo pálení ohně povoleno. Vše vyvrcholilo těsně před 22. hodinou, kdy jeden z předbojských občanů, zřejmě značně posilněn alkoholem, neuhlídal své pyromanské sklony a hranici zapálil. Vzhledem k tomu, že porušení zákazu pálení ohňů je pokutováno, přivolali jsme jednotku Sboru dobrovolných hasičů z Neratovic a zástupce Obecní policie z Líbeznic. Po dohodě s těmito orgány padlo doporučení nechat hranici vyhořet pod dozorem zástupců údržby obce a poté uhasit.

Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci celého večera.

Jen škoda, že závěr večera pokazil nenechavý místní občan, který však za své jednání na rozdíl od představitelů obce nenese žádnou zodpovědnost. Povětrnostní situace opravdu nebyla příznivá a náhlé nepředvídatelné poryvy větru mohly způsobit velmi nebezpečnou situaci.

Věříme, že příští rok se již vrátíme k tradičnímu pálení čarodějnic a užijeme si jej všichni společně.

 

Vedení obce