Bylo zřízeno další místo pro tříděný odpad

V další lokalitě právě dokončovaných domů bylo zřízeno nové stanoviště tříděného odpadu.

Celkem již tedy v naší obci máme stanovišť šest, stanoviště jsou vybavena kontejnery na jednotlivé druhy vytříditelných odpadů – plasty, papír, tetrapak a sklo, na některých stanovištích jsou i sběrné boxy na textil. Stanoviště jsou zřízena v ulicích Pod Hřištěm, Východní Stráň, Ke Tvrzi, Zvonková, Čenkovská a nově v ulici Okružní. Mapku obce s jednotlivými stanovišti naleznete zde.

Co do kontejnerů patří a co ne, naleznete na každém kontejneru. Informaci svozové společnosti k třídění a svozu komunálního odpadu naleznete zde.