Autobusové obratiště

Nebo, chcete-li, konečná, je konečně oficiálně označena na návsi. Řidiči autobusů by tak již napříště měli parkovat na vyznačeném místě. Případné uvolnění obratiště od špatně parkujících automobilů zajistí obecní policie.

obratiste 06 2013