Změna v odjezdu ranního školního spoje linky 368 do Líbeznic

Na základě požadavku obce Bašť dochází od 1. listopadu k drobné úpravě jízdního řádu linky 368. Důvodem je nutnost zajistit dopravu dětí do školy v Líbeznicích, stávající spoj už kapacitně nestačil. Nově budou ráno zajíždět ke škole ve dnech školního vyučování dva autobusy a současně byla jejich časová poloha upravena tak, aby oba spoje přijely ke škole v optimální poloze s ohledem na začátek vyučování. Pro předbojské školáky to znamená, že budou z Předboje odjíždět o 6 minut později, tzn. v 7.28 hod., ke škole dorazí v 7.42 hod. Snad se podaří naplnit záměr Baště, kterým je snížení počtu dětí v obou autobusech na přijatelné množství.
Jízdní řád od 1. 11. naleznete tady, přestupní se nemění.
Děkujeme za pochopení.