Nouzový stav: Na poštu smíme

Ministerstvo vnitra sdělilo, že návštěva pošty je úřední záležitost, odpověď na naši žádost o udělení výjimky je tady.
Vyplňte si tedy příslušný formulář a doufejme, že to ministr sdělil i policistům v poli.…

Nouzový stav: Jízdní řád linky 368 od 7.3.2021

Dne 11.2.2021 přijala rada Středočeského kraje usnesení o časově omezeném snížení rozsahu veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10 %. Toto omezení je vyvoláno zejména propadem tržeb z jízdného vlivem snížené poptávky cestujících způsobené restriktivními opatřeními v rámci epidemie …