Střípky ze zastupitelstva: 16. dubna, díl první

Zasedání Zastupitelstva obce Předboj v pondělí 16. dubna bylo poměrně dlouhé a do jisté míry náročné. To proto, že bylo nutné odpovědět i na otázky, na které jsme v minulosti odpovídali již několikrát, a dokonce vysvětlovat některé základní principy fungování …

„Hrdinové“ mezi námi

strom vyvraceny 21.4.2012

Nekompromisně a chladnokrevně zakročil neznámý „hrdina“ (ale možná jich bylo víc) proti třem drzým výrostkům. Stalo se v noci z pátku na sobotu 21. dubna a na telefonním čísle 724112124 čekáme na informace, které by mohly vést k objasnění činu. …

Vítání občánků

21. listopadu 2011 jsme slavnostně přivítali 6 nových občánků obce Předboj. Vítání se uskutečnilo v kavárně areálu společnosti Yard Resort, která své prostory této slavnostní události propůjčila.

Jsme velice rádi, že pozvání přijali téměř všichni rodiče dětí narozených od počátku …

Služby finančního arbitra

Kancelář finančního arbitra České republiky zaslala OÚ informaci o své činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o státem zřízenou službu, která může mnohým pomoci při řešení jejich sporů s bankami a jinými finančními institucemi, dopis si můžete přečíst i …

Předboj v Dejvicích

Pan starosta s 1. místostarostou se jako první obyvatelé Předboje seznámili s výsledky práce budoucích architektů, v současné době studentů Fakulty architektury ČVUT, kteří v Ústavu urbanistiky pod vedením doc. Jehlíka ukázali, že opravdu mají talent.

Na podzim jste mohli …