Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/24213 v ul. Velkoveská a na místních komunikacích v ul. Zvonková a ul. Na Ladech v k. ú. Předboj, …

Datum vyvěšení: 01. 10. 2018 / 12:41

Veřejná vyhláška Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Veřejnou vyhlášku Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015 poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši, naleznete …

Datum vyvěšení: 22. 08. 2018 / 16:13