ZMĚNY V LEGALIZACI

Vážení občané,

od 1.1.2024 byly provedeny změny spojené s legalizací ( ověření pravosti podpisu). Změny jsou tyto:

  1. změna poplatku za legalizaci z 30,- Kč na 50,- Kč
  2. při legalizaci již není možné předkládat řidičský průkaz
  3. cizinci mohou předkládat k prokázání

CENA STOČNÉHO NA ROK 2024

Vážení občané,

Zastupitelstvo obce Předboj schválilo na svém 6. zasedání dne 19.12.2023 usnesením č. 13-19/12/2023/ZO cenu za stočné v obci Předboj na rok 2024 ve výši 58 Kč včetně DPH za m3. Je to pořád méně oproti ceně za stočné …