Změna správních poplatků

Vážení občané,

v případě vydání úředních dokumentů v oblasti evidence obyvatel byla provedena změna poplatků a to:

50 Kč za každou i započatou stránku,

40 Kč na technickém nosiči dat (vydání na CD)

30 Kč za první stránku a 10 …

Sociální služby pro naše občany

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o aktuální činnosti mobilního sociálního týmu MAS Nad Prahou.

Během posledních 9 měsíců byl sociální tým klíčovým partnerem v obtížných životních situacích. Jeho úsilí v rámci MAS Nad Prahou vedlo k úspěšnému řešení sociálních …

Poplatky za komunální odpad placené bankovním převodem

Vážení spoluobčané,

vzhledem ke zvýšené četnosti nesprávně zaslaných poplatků za komunální odpad, prostřednictvím bankovního účtu, Vás tímto upozorňujeme a žádáme, abyste v případě, změny četnosti vývozu nebo změny velikosti nádoby na komunální odpad, tuto změnu

bezodkladně nahlásili na Obecním …