Anketa mezi občany obce Předboj k plánované realizaci VRT

Jaký je Váš názor na vysokorychlostní železnici v ČR?*

Považujete stavbu tohoto dopravního systému pro náš stát obecně za prospěšnou?

Pokud se stavba zrealizuje, z čeho máte největší obavu?*

(lze zaškrtnout i více odpovědí)

Popište prosím svoje obavy...

 

Jaké kompenzační opatření by měla naše obec, v případě výstavby VRT, žádat?*

(lze zaškrtnout i více odpovědí)

Jaké kompenzační opatření byste uvítal/a