Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ust. § 65 zákona č.256/2013 Sb., katastr.zákona, postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně, tzv. neznámý vlastník, týkající se kat.území v územní působnosti naší obce. Seznam naleznete zde

Datum vyvěšení: 08. 09. 2020 / 10:04