Advent v knihovně

V pátek 6. prosince 2013 jsme se s dětmi sešli v zasedací místnosti obecního úřadu již na 4. podvečerním čtení.

Po přivítání jsme začali s výrobou vánočních ozdob. Děti byly velice šikovné a ozdůbky byly za chvíli hotové. Pak jsme si vyprávěli o vánocích a vánočních zvycích a přečetli si, jak naši předkové slavili vánoce. Navštívili jsme také knihovnu, kterou jsme vyzdobili vyrobenými ozdobami. Po návratu do zasedačky dostaly děti malé občerstvení a přečetli jsme si úryvky z knížky Miloše Kratochvíla – Už sněží, už chumelí. Děti si prohlédly i ostatní nové knížky a vybraly si knížky na čtení domů.

advent v knihovne 12 2013
(foto: Jitka Paděrová)

Nakonec jsme ještě zabalili dárečky na vánoční stromeček, který pro tuto příležitost věnoval pan Tomáš Svoboda a zaměstnanci OÚ jej připravili před obecní úřad. Stromeček jsme při poslechu a zpěvu vánočních koled nazdobili a úplně nakonec rozsvítili. To, že právě začal poletovat sníh, přijaly děti s jásotem. Doufáme, že nám stromeček před úřadem vydrží nazdobený a rozsvícený až do Nového roku a bude i ostatním občanům zpříjemňovat předvánoční čas.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celé akce, zvláště paní Míše Langové za přípravu pohoštění a vánoční výzdoby, paní Jitce Paděrové za fotodokumentaci a přítomným rodičům za pomoc při zdobení stromečku. Třeba se zdobení vánočního stromečku stane i v naší obci novým zvykem nejen pro děti, ale i ostatní občany.

Jana Šandarová, knihovnice

P.S. Do konce roku nás čeká ještě soutěž o nejúžasnější vánoční cukroví (podrobnosti na pozvánce). Věřím, že se zúčastní alespoň tolik soutěžících jako při „štrůdlování“, o které byl velký zájem.