PŘISTAVENÍ KONTEJNERU NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD A MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Vážení občané,

Obecní úřad Předboj si Vás dovoluje informovat o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad a přistavení mobilní sběrny nebezpečných odpadů.

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven na návsi u autobusové zastávky v ulici Na Vršku,  v pátek 31. března v době od 8 do 15 hodin. Dále pak v sobotu 1. dubna v době od 8 do 12 hodin.

Žádáme občany, aby do tohoto kontejneru odkládali pouze odpad, pro který je kontejner určený.

Mobilní sběr nebezpečných odpadů se uskuteční v sobotu 1. dubna v ulici Na Vršku v době od 8:35 do 9:20. Prosíme občany, aby odpady odevzdávali pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a neponechávali odpad volně u sběrného místa.

Podrobnější informace o možnostech odkládání odpadů naleznete zde:

Kontejner na velkoobjemový odpad

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

Děkujeme za respektování výše uvedených podmínek pro odkládání odpadu.

Váš obecní úřad.