znak Předboj

Kultura a volný čas

Divadlo (26.3. od 19.00 hod.)

OÚ Předboj pořádá zájezd do DIVADLA BEZ ZÁBRADLÍ na komedii " Kdes to byl(a) v noci? " Podrobnosti se dočtete zde.

Projekt veřejné zeleně zahájen

Počínaje dnešním dnem byla zahájena realizace projektu veřejné zeleně v obci Předboj, konkrétně v lokalitě Západní Stráně.

Cílem projektu je obnova biodiverzity (= biologická rozmanitost ve všech formách, úrovních a kombinacích žijících organismů a ekosystémů) v sídelním prostředí, zlepšení mikroklimatu v obci a zvýšení kvality životního prostředí. Realizací projektu dojde k vybudování aleje v nové zástavbě rodinných domů. Bude vybudována mlatová cestička s mobiliářem, budou vysázeny stromy a keře a v celém prostoru bude založen travní porost.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Životního prostředí.

Z celkové ceny projektu v částce bezmála 986.000,- Kč byly vyčleněny celkové způsobilé výdaje 570.718,- Kč, z čehož dotace EU činí 342.431,- Kč.

Nově zrekonstruované víceúčelové hřiště v provozu

20161103 092339Protože nám 6.11.2016 přálo počasí, mohli jsme ještě v konci letošní sezóny zahájit provoz na nově rekonstruovaném víceúčelovém hřišti. Po několika opakovaných podání žádostí o dotaci jsme byli úspěšní v programu Středočeského fondu rozvoje obcí a měst financovaného z rozpočtu Středočeského kraje. Dotace Středočeského kraje činila 500 000,- Kč a projekt byl realizován ve výši 1 087 620,- Kč.

Věříme, že hřiště bude v plné míře využíváno zejména mládeží a dětmi, proto prosíme všechny návštěvníky, zejména pak rodiče dětí, aby respektovali pokyny v Provozním a návštěvním řádu.

Pavla Příšovská, starostka

 

Nové dětské hřiště na Západní Stráni dokončeno

detskehriste

Jistě jste již všichni zaznamenali, že projekt dětského hřiště v lokalitě Západní Stráně byl již dokončen. V krátkosti mi dovolte projekt v čase a číslech představit.

Číst dál...

Čarodějnice (30.4. od 19.00 hod.)

Restaurace Na hřišti v Předboji Vás srdečně zve na pálení čarodějnic.

Velikonoční setkání pro děti (23.3.2016 v 17.00 hod.)

OÚ a knihovna Předboj zve předbojské děti na 7. podvečerní setkání, tentokrát velikonoční, kde vyhlásíme i nejlepšího dětského čtenáře roku 2015. Podrobnější informace naleznete zde.

Setkání předbojských seniorů (21.3. v 17.00 hod.)

OÚ zve naše seniory na filmové představení do kavárny YARD RESORT na film "Domácí péče". Bližší informace naleznete zde.

Zájezd do Českého Krumlova a Plzně z Neratovic.

Bližší informace o Českém Krumlově naleznete zde a zájezd do Plzně zde.

Mikulášské setkání se povedlo

mikulasske setkani 12 2015V sobotu (5. 12.) odpoledne se na rohu ulic Ke Tvrzi a U Rybníčka sešla podle hrubého odhadu dobrá stovka Předbojáků, kteří se nechali zlákat pozvánkou na mikulášské setkání. Nejen já si myslím, že by se z něho mohla stát tradice.

Číst dál...

Zájezd do divadla METRO (19.11. od 19.00 hod.)

Zde plakátek. Obecní úřad Předboj pořádá zájezd do divadla na komedii SEXTET. Díky slevovým kupónům máme vstupenky do předních řad za Kč 220,--.

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby