znak Předboj

Rok 2009, rok rekonstrukce

Obecní knihovna Předboj obdržela v roce  2009 dotaci Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 25000,- Kč. Rekonstrukce byla plánovaná ve výši 55 000,- Kč. Vše začalo 12. října, kdy naši pracovníci přestěhovali veškeré vybavení knihovny do zasedací místnosti.

V rámci rekonstrukce byly opraveny stěny, bylo vymalováno, změněno osvětlení celé místnosti, odstraněno staré linoleum a nahrazeno dlažbou. Po úklidu byly  některé regály nastěhovány zpět, některé musely být pro opotřebení vyřazeny. Zbytek starých regálů bude nahrazen v příštím roce. Nové regály jsou užší a vznikl tak větší volný prostor. Přibylo také další studijní místo pro čtenáře.
Podle Projektu dotace byl zakoupen počítač a knihovní program Clavius. Všechny naše knihy byly zapsány do katalogu. Také knihy z Husovy knihovny byly zaevidovány pro lepší přehlednost knihovního fondu. Po zápisu knih do katalogu byly knihy postupně vráceny na svá místa. Chceme, aby uspořádání bylo přehledné a nejžádanější témata lehce přístupná. Proto byla klasická literatura umístěna do nejvyšších regálů. Stupátko, které jsme také zakoupili, umožní nejen dětem, ale i dospělým  lehký přístup i k těmto knihám.
Příští rok budeme postupně provádět menší úpravy tak, aby čtenáři měli co nejlepší přehled o  jednotlivých tématických skupinách knih. Věříme, že všechny tyto změny naši stálí návštěvnici uvítali, a těšíme se na další čtenáře.
Myslím, že si každý vybere  knihu, která ho zajímá. Scházející témata se snažíme doplnit buď z vlastních zdrojů nebo v rámci regionálních služeb Středočeského kraje poskytovaných Knihovnou města Mladá Boleslav.
V knihovně jsme měli možnost si půjčovat i některé časopisy. Změnou čtenářů se však mění i zájem. Byla bych proto ráda, kdybyste sami navrhli některé časopisy /měsíčníky/, které by bylo možno zajistit. Přijďte pro dobrou knihu nebo s dobrým nápadem. Jste všichni vítáni. Přeji všem spoluobčanům mnoho úspěchů v novém roce 2010.
Jana Šandarová, knihovnice

 

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies