znak Předboj

Sázíme stromy se Sázíme stromy, z. ú.

V sobotu 10.11. a v pátek 16.11.2018 proběhne v ulici Čenkovské sázení stromů a keřů.

Jsme potěšeni, že i naše obec se může účastnit projektu neziskové společnosti Sázíme stromy, z.ú., která zajišťuje a organizuje výsadbu stromů a keřů na různých místech republiky.

V našem konkrétním případě bude v zeleném pásu lemující komunikaci Čenkovskou vysázeno 22 stromů jeřábů a 21 keřů dřínů. Místo pro výsadbu bylo vybráno zejména z důvodu doplnění zeleně v části obce, kde probíhá nová výstavba rodinných domů a kde je v současné době veřejné zele nedostatek. Ozelenění bude přispívat k zajištění obnovy biodiverzity v této obytné lokalitě, přínosem pro občany bude zejména v budoucnosti zlepšení prostředí ve smyslu snížení prašnosti a v neposlední řadě se i výrazně zlepší estetický dojem bydlení v této lokalitě.

Celá akce je zajištěna sponzorsky, stromy a keře zakoupily a budou vysazovat společnosti DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o. a Holubová advokáti s.r.o.

Tímto společnostem Sázíme stromy, z.ú., DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o. a Holubová advokáti s.r.o. jménem obce Předboj děkujeme.

 

Horňátecká v provozu

Hornatecka2017

Od dnešního dne můžete oficiálně pro průjezd obcí použít i naší nově vybudovanou ulici Horňáteckou. Komunikace byla vybudovaná z dispozičních důvodů jako jednosměrná, to znamená, že nájezd je umožněn z ulice U Prutníku a ulice Zvonkové, výjezd je do ulice Velkoveské. Nájezd z ulice Zvonkové z důvodů velkého množství uložení a křížení všech technických sítí je omezen pouze pro průjezd osobními automobily, případný průjezd obslužnosti nákladními automobily (např. popelářský vůz, hasiči) a dodávkami je dimenzován v nájezdu z ulice U Prutníku.

Věříme, že na tuto novou komunikaci a průjezd po ní si všichni rychle zvykneme a její používání se tak stane naprosto běžné jako u všech ostatních asfaltových komunikací v obci.

PP

Mateřská škola Předboj
Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441

Tel.: 774 934 143

Školka má vlastní internetové stránky: www.mspredboj.cz

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies