Vyhláška o odpadech

Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Předboj

Dokument byl schválen na zasedání zastupitelstva 26.11.2012, vyhlášen 3.12.2012 a účinnosti nabývá 18.12.2012. K posledně uvedenému dnu nahradí vyhlášku č. 2/2012.
Text vyhlášky naleznete zde.