Obecně závazná vyhláška obce Předboj č. 1/2015

o poplatku za komunální odpad vznikající na území obce Předboj. Vyhlášku naleznete zde.