znak Předboj

Úřední deska

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj (10.8. 2016 v 18.00 hod.)

Program: 1) Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Rekonstrukce víceúčelového hřiště.

Vyhláška MěÚ Louny

Územní rozhodnutí, Č.J. MULNCJ 38011/2016, k nahlédnutí zde.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce (6.6.2016 od 17.30 hod.)

Bližší informace naleznete zde.

Oznámení záměru prodeje části pozemku

Obec Předboj zveřejňuje záměr prodeje části pozemku v k.ú. Předboj, p.č. 414/2 o celkové výměře 1127m2. Oznámení + mapka zde.

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Bližší informace naleznete zde.

Vyhláška Exekutorského úřadu Plzeň-město

Podrobnosti vyhlášky naleznete zde.

Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeského kraje

Daň z nemovitých věcí na rok 2016. Podrobnosti vyhlášky naleznete zde.

Dražební vyhláška FÚ pro Středočeský kraj

Dražba movité věci v k.ú. Předboj, č.p. 9. Celé znění vyhlášky naleznete zde.

Závěrečný účet obce Předboj za rok 2015

K nahlédnutí zde.

Oznámení konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj

26.4.2016 (mimořádně v úterý) od 17:30 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání: 1) Schválení dodatku ke smlouvě o příspěvku

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby