znak Předboj

Úřední deska

Státní pozemkový úřad

Nabídku pozemků k pronájmu v k.ú. Předboj naleznete zde.

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Předboj

30.10.2017  v 17:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Program naleznete zde.

Nedostatečně zapsané osoby v katastru nemovitostí

Seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, aktualizovaný k 1. 8. 2017 naleznete zde.

Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR

Zveřejňovaný dokument naleznete zde.

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Zveřejňěný dokument naleznete zde.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní el.vedení distribuční soustavy na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Bližší informace naleznete zde.

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Návrh opatření obecné povahy zde.

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Předboj

Dne 13.9.2017 se bude v 17:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Předboj.

Program naleznete zde.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s § 14c odst. 1  písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017 zde.

Oznámení záměru prodeje pozemku

Oznámení záměru prodeje části pozemku p.č.414/1 ve vlastnictví obce Předboj včetně podmínek prodeje naleznete zde.

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies