znak Předboj

Úřední deska

Protokoly o schvalování účetní uzávěrky za rok 2016

Protokoly Obce Předboj a  MŠ Předboj naleznete zde.

Rozhodnutí o zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Rozhodnutí o zápisu naleznete zde.

Oznámení záměru prodeje části pozemku

Oznámení záměru prodeje části pozemku v k. ú. 734209 Předboj, vedeného na LV 10001, p. č. 414/1 k nahlédnutí zde.

Návrh závěrečného účtu DSO "REGION POVODÍ MRATÍNSKÉHO POTOKA"

Návrh naleznete zde. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření naleznete zde. Rozvahu zde. Výkaz pro hodnocení zde.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Předboj (15.5. od 17.30 hod.)

Program a bližší informace naleznete zde.

Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs n./L

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu rekonstrukce části a výstavby nové části místní komunikace ulice Horňátecká v obci Předboj. Celá vyhláška je k nahlédnutí zde.

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Středočeský kraj

Daň z nemovitých věcí na rok 2017. Vyhlášku si přečtete zde.

Závěrečný účet obce Předboj za rok 2016

Závěrečný účet obce je k nahlédnutí zde a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce zde.

Obecně závazná vyhláška obce Předboj č. 1/2017

Vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy je k nahlédnutí zde.

Oznámení - veřejná výzva

OÚ Předboj hledá pracovníka na sezónní výpomoc veřejné zeleně. Podrobnosti naleznete zde.

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies