znak Předboj

Úřední deska

Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do zastupitelstva obce Předboj se uskuteční 5. a 6. října 2018 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Podrobnosti naleznete v oznámení, které naleznete zde.

Veřejná vyhláška - Stavební úřad Líbeznice

Územní rozhodnutí o umístění stavby - úprava křižovatky I/9 se silnicí III/0086

- úprava křižovatky přidáním samostatných odbočovacích pruhů ...

Cele znění vyhlášky naleznete zde:

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

13.9.2018 ve 13 hodin v budově obecního úřadu.

Dokument naleznete zde:

Zrušení zákazu vstupu do lesa

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav odbor zivotního prostředí oznamuje, že Nařízení Rady města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav o zákazu vstupu do lesa bylo zrušeno. Více informací naleznete zde.

Nařízení Středočeského kraje - maximální ceny jízdného

Nařízení Středočeského kraje ze dne 20. 8. 2018, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje naleznete ZDE.

Pošta Kojetice u Prahy - změna hodin pro veřejnost

Oznamujeme Vám tímto, že s účinností od 1. 10. 2018 budou u pošty Kojetice u Prahy trvale změněny hodiny pro veřejnost. Podrobnosti naleznete zde.

Veřejná vyhláška Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Veřejnou vyhlášku Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015 poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši, naleznete zde.

Oznámení konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj

Dne 27. 8. 2018 od 18:00 hod. se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu zasedání Zastupitelstva obce Předboj. Program naleznete zde.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Volby do Zastupitelstva obce Předboj konané ve dnech 5. a 6. října 2018: informaci o počtu a sídle volebních okrsků naleznete zde.

Nařízení Rady města Brandýs n/L - Stará Boleslav

Nařízení o zákazu vstupu do lesů. Zakazuje se vstup do lesů v rámci obecného užívání lesa, respektive do lesních porostů, tj. mimo lesní cesty pro celý správní obvod. Zákaz se nevztahuje na vyznačené turistické stezky a cyklostezky. Více se dočtete zde.

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies