znak Předboj

Úřední deska

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Zveřejňěný dokument naleznete zde.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní el.vedení distribuční soustavy na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Bližší informace naleznete zde.

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Návrh opatření obecné povahy zde.

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Předboj

Dne 13.9.2017 se bude v 17:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Předboj.

Program naleznete zde.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s § 14c odst. 1  písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017 zde.

Oznámení záměru prodeje pozemku

Oznámení záměru prodeje části pozemku p.č.414/1 ve vlastnictví obce Předboj včetně podmínek prodeje naleznete zde.

Státní pozemkový úřad Praha 3

Nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků. Zde celý dopis k nahlédnutí.

Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs n/L

Oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Mělník. Zde k nahlédnutí.

Oznámení Zeměměřického úřadu Prahy 8

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017. Zde k nahlédnutí.

Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Jeseník

Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba. Č.j. 197 EX 90586/08-282 k nahlédnutí zde.

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies