znak Předboj

Úřední deska

Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů

Letáček skupiny ČEZ Distribuce s podrobnostmi naleznete zde.

 

Veřejná vyhláška - oznámení KÚ Středočeského kraje

Vyhláška o zveřejnění návrhu 3.aktualizace Zásad  pzemního rozvoje Středočeského kraje zde.

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj

Dne 25.9.2019 od 18 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Předboj.

Program naleznete zde.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy, které naleznete zde.

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje

Rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí potvrzeno: 1/9 úprava křižovatky se silnicí III/0086 - Předboj. Ke stažení zde.

Dohoda o změně obsahu Veřejnoprávní smlouvy

Dohoda o změně obsahu Veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi podle zákona č.553/1991/ Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. K přečtení zde.

Rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace

Rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace ulice Baštecká naleznete zde.

Závěrečný účet obce Předboj za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 k nahlédnutí zde.

Oznámení - konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj

Pondělí 17.6.2019 od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program naleznete zde.

Oznámení záměru prodeje části pozemku

Prodej části pozemku p.č. 229/12

Podmínky prodeje včetně zákresu v katastrální mapě naleznete v Oznámení zde.

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies