znak Předboj

Úřední deska

Opravné usnesení, Veřejná vyhláška, závora v ulici Baštěcká

Oprava zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Předboj, jímž byla  povolena závora na místní komunikaci Baštěcká. Opravné usnesení nameznete zde.

Rozhodnutí, Veřejná vyhláška, závora na místní komunikaci Baštěcká

Rozhodnutí Obecního úradu Předboj, č. j.: 829/13/OÚ, ze dne 25.09.2013, se zrušuje a věc se vrací prvoinstančnímu orgánu k novému projednání. Více informací naleznete zde.

Oznámení - konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj

Dne 14.11.2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program naleznete zde.

Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy (přestupky)

Ke dni 30.10. 2018 nabyla platnosti dohoda o ukončení smlouvy mezi obcí Předboj a městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků (pro nabytí účinnosti je nutný ještě souhlas krajského úřadu, který však nebyl dán).
Dohoda je k dispozici zde.

Dne 12.11.2018 nabyla platnosti dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Předboj a městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků, kterou se zejména zkrátila platnost smlouvy do 30. 11. 2018. Dohoda nabyla účinnosti udělením souhlasu krajského úřadu dne 15.11.2018.
Dohoda je k dispozici zde, souhlas naleznete tady.

Seznam nemovitostí, u nichž je dosud v KN evidován tzv. neznámý vlastník

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových poskytl aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v KN evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník (týká se katastrálních území v územní působnosti obce Předboj). Seznam naleznete zde.

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Předboj

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Předboj se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 31. 10. 2018 od 18:00 hodin. Více informací naleznete zde.

Veřejná vyhláška: výzva - vyjádření k podanému odvolání

Společnost POLYMARK s.r.o. podala odvolání proti úzamnímu rozhodnutí o umístění stavby nazvané "1/9 úprava křižovatky se silnicí 111/0086 - Předboj", které vydal Obecní úřad v Líbeznicích, stavební úřad. Výzvu - vyjádření k podanému odvolání - naleznete zde.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce naleznete zde.

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav, jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích rozhodl o stanovení přechodné úpravy silničního provozu na silnici č. III/0095 ul. Kojetická a místních komunikacích ul. Na Jaroši, ul. Spojovací, ul. Pod Hřištěm a ul. Nová z důvodu provádění oprav na místní komunikaci ul. Na Jaroši.Více informací naleznete zde.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/24213 v ul. Velkoveská a na místních komunikacích v ul. Zvonková a ul. Na Ladech v k. ú. Předboj, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu při provádění stavebních prací při akci s názvem: "Zhotovení vodovodu a chodníku v ulici Velkoveská".

Termín pro stanovení přechodné úpravy je od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2018. Více informací naleznete zde.

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies