znak Předboj

Úřední deska

Nouzový stav

Usnesení vlády ČR č. 194 ze dne 12.3.2020, další důležité informace naleznete zde.

Dražební vyhláška

Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Dražebník: Dražbyprost s.r.o. Celou vyhlášku naleznete zde.

Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v řízení

o umístění pevné překážky na pozemní komunikaci. K nahlédnutí zde.

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu

Opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu - oprava a údržba silnic II.mam II.třídy v působnosti silničního správního úřadu Brandýs n/L - Stará Boleslav  pro rok 2020. K přečtení zde.

Oznámení o zahájení řízení

Oznámení o zahájení řízení o umístění pevné překážky na pozemní komunikaci v ulici Baštěcká. Dokument zde.

Obecně závazná vyhláška obce Předboj č. 4/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Předboj. Ke čtení i stažení zde.

Číst dál...

Obecně závazná vyhláška obce Předboj č. 3/2019

o poplatku za komunální odpad. Ke čtení i stažení zde.

Číst dál...

Svazek měst a obcí VKM

Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu a Rozpočtu. Odkazy naleznete zde.

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Předboj

Dne 23.12.2019 od 18:00 hodin se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu zasedání Zastupitelstva obce Předboj. Program naleznete zde.

Obecně závazná vyhláška obce Předboj č. 2/2019

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Ke čtení i stažení zde.

Číst dál...

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies