znak Předboj

Úřední deska

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce naleznete zde.

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav, jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích rozhodl o stanovení přechodné úpravy silničního provozu na silnici č. III/0095 ul. Kojetická a místních komunikacích ul. Na Jaroši, ul. Spojovací, ul. Pod Hřištěm a ul. Nová z důvodu provádění oprav na místní komunikaci ul. Na Jaroši.Více informací naleznete zde.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/24213 v ul. Velkoveská a na místních komunikacích v ul. Zvonková a ul. Na Ladech v k. ú. Předboj, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu při provádění stavebních prací při akci s názvem: "Zhotovení vodovodu a chodníku v ulici Velkoveská".

Termín pro stanovení přechodné úpravy je od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2018. Více informací naleznete zde.

Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do zastupitelstva obce Předboj se uskuteční 5. a 6. října 2018 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Podrobnosti naleznete v oznámení, které naleznete zde.

Veřejná vyhláška - Stavební úřad Líbeznice

Územní rozhodnutí o umístění stavby - úprava křižovatky I/9 se silnicí III/0086

- úprava křižovatky přidáním samostatných odbočovacích pruhů ...

Cele znění vyhlášky naleznete zde:

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

13.9.2018 ve 13 hodin v budově obecního úřadu.

Dokument naleznete zde:

Zrušení zákazu vstupu do lesa

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav odbor zivotního prostředí oznamuje, že Nařízení Rady města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav o zákazu vstupu do lesa bylo zrušeno. Více informací naleznete zde.

Nařízení Středočeského kraje - maximální ceny jízdného

Nařízení Středočeského kraje ze dne 20. 8. 2018, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje naleznete ZDE.

Pošta Kojetice u Prahy - změna hodin pro veřejnost

Oznamujeme Vám tímto, že s účinností od 1. 10. 2018 budou u pošty Kojetice u Prahy trvale změněny hodiny pro veřejnost. Podrobnosti naleznete zde.

Veřejná vyhláška Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Veřejnou vyhlášku Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015 poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši, naleznete zde.

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies