Oznámení záměru pronájmu části pozemku

Část pozemku p.č. 273/10

Podmínky pronájmu a situační plánek naleznete v Oznámení zde.