znak Předboj

Úřední deska

Dražební vyhláška, Exekutorský úřad Brno-město

Soudní exekutor, Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město,oznamuje konání elektronické dražby (dražebního roku) movité věci prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz. Zahájení elektronické dražby 22. 8. 2019 v 10:30 hod., ukončení elektronické dražby nejdříve dne 22. 8. 2019 v 11:000 hod. Více informací naleznete zde

Rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace

Rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace ulice Baštecká naleznete zde.

Oznámení - konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj

Pondělí 17.6.2019 od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program naleznete zde.

Oznámení záměru prodeje části pozemku

Prodej části pozemku p.č. 229/12

Podmínky prodeje včetně zákresu v katastrální mapě naleznete v Oznámení zde.

Oznámení záměru pronájmu části pozemku

Část pozemku p.č. 273/10

Podmínky pronájmu a situační plánek naleznete v Oznámení zde.

Oznámení záměru prodeje pozemku a prodeje části pozemku

Prodej pozemku p.č.st.6/2 a části pozemku p.č.414/1

Podmínky prodeje a zákres v katarstrální mapě naleznete v Oznámení zde.

Vyhláška OÚ Líbeznice - Vily v parku Předboj

Rozhodnutí - Schválení stavebního záměru a vymezení pozemků pro jeho realizaci:" Vily v parku Předboj" soubor18 RD. Celé znění vyhlášky zde.

Návrh - Závěrečný účet obce Předboj za rok 2018

k nahlédnutí zde a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Předboj, zde.

Oznámení konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj

Zasedání se koná 6.5.2019 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program naleznete zde.

Usnesení Obecní úřadu Předboj

Usnesení o zastavení řízení o umístění pevné překážky - závory pevně zajištěné do krajnic komunikace v ul. Baštěcká. K přečtení zde.

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies