znak Předboj

Úřední deska

Závěrečný účet obce Předboj za rok 2019

Závěrečný účet obce Předboj za rok 2019 naleznete zde.

Závěrečný účet DSO Svazek obcí Pod Beckovem za rok 2019

Závěrečný účet Svazku obcí Pod Beckovem naleznete zde.

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust. § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti Vaší obce. Data byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Seznam naleznete zde.

Svazek měst a obcí VKM

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 zde, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019 zde, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ke dni 31.12.2019 zde, Rozvaha k nahlédnutí zde.

Nařízení města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Nařízení města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav č.3/2020 kterým se oznamuje záměr zpracování lesních hospodářských osnov naleznete zde.

Výzva k vyjádření k odvolání účastníka řízení o umístění pevné překážky v ulici Baštěcká

Výzva je k dispozici zde, příloha-odvolání zde.

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Středočeský kraj

Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020 zde.

Oznámení o konání opakované dražby

Předmět dražby: 3/4 na nemovitostech č.p. 11. Celé znění naleznete zde.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Předboj

Podrobné informace pro zápis pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.

Rozhodnutí o povolení umístění pevné překážky na místní komunikaci

Rozhodnutí o povolení pevné překážky - závory na komunikaci ul. Baštěcká, naleznete zde.

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies