znak Předboj

Úřední deska

Veřejná vyhláška - opatření veřejné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Bližší informace k vyhlášce naleznte zde.

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2016

Protokol k  nahlédnutí zde. Oznámení o zveřejnění zde.

Oznámení o záměru

Část pozemku p.č.382 o předpokládáném výměře cca 263 m2. Bližší informace naleznete zde.

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj

Dne 28.6.2017 v 17:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program naleznete zde.

Protokoly o schvalování účetní uzávěrky za rok 2016

Protokoly Obce Předboj a  MŠ Předboj naleznete zde.

Rozhodnutí o zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Rozhodnutí o zápisu naleznete zde.

Oznámení záměru prodeje části pozemku

Oznámení záměru prodeje části pozemku v k. ú. 734209 Předboj, vedeného na LV 10001, p. č. 414/1 k nahlédnutí zde.

Návrh závěrečného účtu DSO "REGION POVODÍ MRATÍNSKÉHO POTOKA"

Návrh naleznete zde. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření naleznete zde. Rozvahu zde. Výkaz pro hodnocení zde.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Předboj (15.5. od 17.30 hod.)

Program a bližší informace naleznete zde.

Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs n./L

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu rekonstrukce části a výstavby nové části místní komunikace ulice Horňátecká v obci Předboj. Celá vyhláška je k nahlédnutí zde.

Pozvánky

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Úřední hodiny
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby