znak Předboj

Úřední deska

Oznámení - konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj

Dne 14.11.2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program naleznete zde.

Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy (přestupky)

Ke dni 30.10. 2018 nabyla platnosti dohoda o ukončení smlouvy mezi obcí Předboj a městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků (pro nabytí účinnosti je nutný ještě souhlas krajského úřadu).
Dohoda je k dispozici zde.

Seznam nemovitostí, u nichž je dosud v KN evidován tzv. neznámý vlastník

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových poskytl aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v KN evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník (týká se katastrálních území v územní působnosti obce Předboj). Seznam naleznete zde.

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Předboj

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Předboj se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 31. 10. 2018 od 18:00 hodin. Více informací naleznete zde.

Veřejná vyhláška: výzva - vyjádření k podanému odvolání

Společnost POLYMARK s.r.o. podala odvolání proti úzamnímu rozhodnutí o umístění stavby nazvané "1/9 úprava křižovatky se silnicí 111/0086 - Předboj", které vydal Obecní úřad v Líbeznicích, stavební úřad. Výzvu - vyjádření k podanému odvolání - naleznete zde.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce naleznete zde.

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav, jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích rozhodl o stanovení přechodné úpravy silničního provozu na silnici č. III/0095 ul. Kojetická a místních komunikacích ul. Na Jaroši, ul. Spojovací, ul. Pod Hřištěm a ul. Nová z důvodu provádění oprav na místní komunikaci ul. Na Jaroši.Více informací naleznete zde.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/24213 v ul. Velkoveská a na místních komunikacích v ul. Zvonková a ul. Na Ladech v k. ú. Předboj, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu při provádění stavebních prací při akci s názvem: "Zhotovení vodovodu a chodníku v ulici Velkoveská".

Termín pro stanovení přechodné úpravy je od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2018. Více informací naleznete zde.

Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do zastupitelstva obce Předboj se uskuteční 5. a 6. října 2018 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Podrobnosti naleznete v oznámení, které naleznete zde.

Veřejná vyhláška - Stavební úřad Líbeznice

Územní rozhodnutí o umístění stavby - úprava křižovatky I/9 se silnicí III/0086

- úprava křižovatky přidáním samostatných odbočovacích pruhů ...

Cele znění vyhlášky naleznete zde:

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies