znak Předboj

Přestěhování pražské části MěÚ Brandýs n/L-Stará Boleslav

Zde bližší informace. V době od 20.7. do 31.7.2015 bude  pracoviště Nám republiky 3, Praha 1 zcela uzavřeno. Nová adresa: Orebitská 477, Praha 3 , otevřeno od 3.8.2015.

Informace o průběhu sklizňových prací

V následujících dnech bude probíhat sklizeň na polích obhospodařovaných firmou ZEVOS s.r.o.

Upozorňujeme tímto, že v průběhu sklizně může dojít ke zvýšené prašnosti (zejména při sklizni obilnin). V případě sklizně na polích v bezprostřední blízkosti zástavby je pro obyvatele nemovitostí vhodné uzavření oken, případně zakrytí bazénů.

Firma ZEVOS s.r.o. děkuje za pochopení.

Svoz velkoobjemového odpadu + nebezpečný odpad (26.6.-27.6.2015)

Zde více info. V pátek 26.6.15 v 8.00 - 15.00 hod,. sobota 8.00 - 12.00 hod. Zároveň v sobotu nebezpečný odpad 10.00 - 10.30 hod.

Změna svozu BIO odpadu - liché středy

Dnešní (16.6.2015) svoz nádob na bioodpad bude z technických důvodů posunut na zítřek středu 17.6.2015. Následné svozové dny pouze pro bioodpady pak s novým dodavatelem služeb spol. .A.S.A. spol. s r.o. budou ve stejném 14denním cyklu, tedy každou lichou středu po dobu vegetačního období.

Podrobnější informace v písemné podobě nalezne každý, kdo má zaplacen svoz bioodpadů, ve své poštovní schránce.

Děkujeme za pochopení.

Výměna nádob na odpady

Dnešního dne 2.6.2015 proběhne v obci v rámci svozu a výsypu nádob na odpady výměna nádob. V současnosti nám bude svozy provádět společnost A.S.A. s.r.o. za výhodnějších finančních podmínek, které budou promítnuty i do poplatků pro svoz odpadů.

Výměnu nádob jsme se snažili zorganizovat v běžný svozový den tak, aby co nejméně zatížila občany jednotlivých nemovitostí. To, že došlo k výměně nádob by měl každý poznat pouze podle toho, že na nových nádobách bude nálepka společnosti A.S.A.

Pokud by přeci jen nastaly nějaké nesrovnalosti, budeme se snažit je obratem vyřešit, proto se prosím obracejte na obecní úřad nebo společnost A.S.A.

Děkujeme za pochopení.

Pavla Příšovská

Nalezeno letadlo

Model, jehož obrázek najdete uvnitř článku, byl nalezen v neděli na okraji Předboje. A jeho právoplatný majitel jistě zná vymaskovaný nápis na trupu.

Číst dál...

Chcete se zeptat na provoz obecní čističky?

Příležitost dostanete na jednání zastupitelstva tuto středu 27. 5. 2015. Naši pozvánku přijal člověk nejpovolanější, pan Sedláček, který pro obec Předboj vykonává dozor nad jejím provozem. Těšíme se na Vaši účast.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (2.6. 2015)

Od 7.30 do 11.00 hod. Jedná se o TS U Hřiště: ulice Východní Stráň, Nová, Na Jaroši, Hlavní, Dlouhá, z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy.

V ulici Zvonková byly nalezeny dioptrické brýle

Jsou k vyzvednutí na OÚ.

Uzavření OÚ i knihovny dne 6.5.2015

Ve středu dne 6.5.2015 bude obecní úřad z technických důvodů zcela uzavřen - výměna oken. Děkujeme za pochopení.

Ke stížnostem na polní práce

V posledních týdnech jsme na úřadě čelili několika dotazům na téma pohybu zemědělské techniky po polích v bezprostředním okolí obce a nakonec jsme se dočkali i dvou stížností na nepříjemný zápach, jehož zdrojem byl zřejmě přípravek použitý při ošetření rostlin.

Číst dál...

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies