znak Předboj

Rekonstrukce víceúčelového hřiště

V týdnu od 12.9.2016 započnou stavební práce na asfaltovém kurtu v areálu fotbalového hřiště. Jsme velice rádi, že po opakovaných neúspěšných podáních nám pro tento rok byla z Programu Středočeského kraje SFROM přiznána dotace ve výši 500 000,- Kč. Bude se pokládat nový polyuretanový povrch a doplňovat osvětlení kurtu. Práce by měly být ukončeny nejpozději 31.10.2016. Z výše uvedeného důvodu bude v tomto období asfaltové hřiště vyřazeno z provozu, provoz fotbalového hřiště a restaurace bude i nadále nepřerušen, maximálně mohou vzniknout případná omezení ve smyslu průchodu a průjezdu do areálu hřiště v bezprostředním okolí asfaltového kurtu.

Je nám líto, že rekonstrukce bude probíhat v tomto pro sport ještě příznivém počasí, ale jsme vázáni termíny a pokládka nového povrchu je velice závislá na klimatických podmínkách a v pozdějším období by mohla být realizace z důvodu poklesu teplot ohrožena.

Prosíme tedy o dodržování zákazu vstupu na oplocený kurt a o zvýšenou opatrnost při pohybování se v areálu fotbalového hřiště v době rekonstrukce. Děkujeme.

Pavla Příšovská

Číst dál...

Kominík od firmy KROS s.r.o. opět v naší obci (3.10. - 8.10.16)

OÚ Předboj ve spolupráci s firmou KROS s.r.o. nabízí provedení kontroly a čištění spalinových cest za zvýhodněnou cenu. Bližší informace se dočtete zde na letáčku.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (9.9. a 10.9.2016)

Oznamujeme přistavení velkoobjemového kontejneru v obci v ulici Na Vršku a to 9.9. od  8.00 do 15.00 hod. a v sobotu 10.9. od 8.00 do 12.00 hod. Plakátek zde. V sobotu proběhne též svoz nebezpečného odpadu od 10.30 do 11.15. Co je a není předmětem sběru se dočtete zde.

Ohňostroj 25.8. a 26.8.2016 - Yard resort

Oba ohňostroje kategorie 3 se budou konat mezi 21.30 - 22.00 hod.v prostorách Yard resortu v Předboji.

Evidence řidičů - uzavřeno (1.8. - 12.8.2016)

V termínu od 1. do 12. 8. 2016 bude z technických důvodů uzavřeno Oddělení dopravně správních agend, úsek EVIDENCE ŘIDIČŮ na pracovišti v Biskupské ulici 7 v Praze 1. Původní oznámení naleznete zde.

Veškerou agendu bude zajišťovat pracoviště ve Staré Boleslavi, Mariánské náměstí 28.

Sklizeň v Předboji

V následujících dnech bude probíhat sklizeň na polích obhospodařovaných společností ZEVOS s.r.o. V průběhu sklizně (zejm. obilnin) může dojít ke zvýšení prašnosti. V případě sklizně polí v bezprostřední blízkosti zástavby je vhodné uzavření oken, případně zakrytí bazénů. Průběh prací se může měnit s ohledem na počasí a další okolnosti! Pro aktuální informace kontaktujte prosím agronoma pana Ing. Jana Procházku, tel. 725811873.
Děkujeme za pochopení

Karel Jelínek, jednatel
ZEVOS s.r.o.

Svoz velkoobjemového odpadu (17.6. a 18.6.2016)

Oznamujeme přistavení velkoobjemového kontejneru v obci v ulici Na Vršku a to 17.6. od  8.00 do 15.00 hod. a v sobotu 18.6. od 8.00 do 12.00 hod. Plakátek zde.

Očkování proti vzteklině (17.5. v 19.00 hod.)

Nezapomeňte na vakcinaci Vašeho psa, kočky nebo fretky proti vzteklině, vakcínou od českého výrobce. V 19.00 před OÚ, očkovací průkaz s sebou.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (15. a 16.4.2016)

Obecní úřad a FCC ČR, s.r.o., pořádají svoz VOO (15. a 16.4.) a zároveň nebezpečného odpadu (16.4. od 11.30 do 12.00). Podrobnější informace naleznete zde.

Omezení úředních hodin (23.3.2016)

Tuto středu 23.3.2016 bude OÚ otevřen pouze od 8.00 do 12.00 hod. Odpolední hodiny z technických důvodů odpadají. Děkujeme za pochopení.

Svoz BIO odpadu (7.4.-1.12.2016)

První svoz odpadu z BIO nádob proběhne ve čtvrtek 7.4.2016, každý další poté vždy sudý týden ve čtvrtek až do 1.12.2016.

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies