znak Předboj

Poděkování (AKTUALIZOVÁNO)

podzim 2017 miloslavDěkujeme panu Miloslavovi za opravdu povedenou podzimní výzdobu!

A dodatečně "děkujeme" neznámému zloději, který ve středu 1. 11. ukradl květinový truhlík i s mašlí. Pokud ho potřebuje na ozdobení hrobu svých předků u příležitosti Dušiček, přejeme mu, aby ho zesnulí strašili celou noc.

Hned následující den děkujeme znovu, tentokrát za intervenci majitele koloniálu, který zloděje upozornil, že byl spatřen. Dotyčný poté truhlík vrátil. (2.11.)

Zprávy o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

od firmy KROS, jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.

Sběr nebezpečných odpadů (7.10.2017)

Mobilní sběrna bude přistavena od 10.30 do 11.15 hod. na Vršku. Bližší informace a co je předmětem sběru se dočtete zde.

Koupání v rybníku

Koupání v předbojském rybníku bylo a je na vlastní nebezpečí, není určen ku koupání. Přesto však varujeme a nedoporučujeme všem, kdo by se zde koupat chtěli, aby s ohledem na masivní úhyn ryb minulý víkend tuto možnost zvážili. Dosud neznáme výsledky rozborů odebraných vzorků, ale voda v pořádku není.
Děkujeme za pochopení.

Informace Úřadu Městské části Prahy 8

Pokud máte dítě, které oslaví 3. narozeniny do 31.12.2017 a nebylo přijato do mateřské školy, dovolujeme si vás upozornit na informace o dosud volných místech v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 8.

Podrobnosti naleznete zde, popř. tady.

Svoz velkoobjemového odpadu (15.9 a 16.9.2017)

Obecní úřad Předboj a spol. FCC Česká republika pořádají svoz VOO. Přistavení kontejneru a bližší informace naleznete zde. Svoz nebezpečného odpadu proběhne 7.10.2017.

Kominík v naší obci (12.9. - 16.9.2017)

OÚ Předboj ve spolupráci s firmou KROS spol. s r.o. nabízí provedení kontroly a čištění spalinových cest pro obyvatele obce za zvýhodněnou cenu. V případě zájmu nás kontaktujte do 8.9.2017. Podrobnější informace naleznete zde.

Oznámení o uzavření Oddělení dopravně správních agend

Jedná se o úsek Evidence řidičů a Evidence vozidel. Bližší informace naleznete zde.

Upozornění na sklizeň na polích v naší obci

V následujících dnech bude probíhat sklizeň na polích obhospodařovaných firmou ZEVOS s.r.o. Upozorňujeme tímto obyvatele, že v průběhu sklizně může dojít ke zvýšení prašnosti (zejména při sklizni obilnin). V případě sklizně polí v bezprostřední blízkosti zástavby je vhodné uzavření oken, případně zakrytí bazénů.

Průběh sklizně se může s ohledem na průběh počasí a dalších okolností měnit! V případě poskytnutí aktuálních informací kontaktujte agronoma pana Ing. Jana Procházku – tel. 725 811 873.

Děkujeme za pochopení.

Odvoz zeminy z Horňátecké ulice

Vážení spoluobčané, v nejbližších dnech (ideálně ve středu a čtvrtek) by měl zhotovitel stavby komunikace v Horňátecké ulici odvážet skrytou zeminu na místo budoucí cyklodráhy, kterou obec vybuduje v oblasti Západní Stráně. Přeprava bude probíhat v ulicích Zvonková, Velkoveská, Čenkovská a Západní Stráň.
V případě, že byste v místě spatřili zavážení jinými původci zeminy, informujte prosím obecní policii.
Omlouváme se tímto za zvýšený provoz a děkujeme za pochopení.

Plánované přerušení dodávky elektřiny (11.7.2017 od 7.30 do 13.00 hod.)

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 11.07.2017 od 7.30 do 13.00 hod., bližší informace vč. dotčených nemovitostí naleznete zde.

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby