znak Předboj

Nakládání s odpady

Odečet stavu odpočtových vodoměrů

Prosíme všechny, kterých se to týká, o nahlášení stavu nejpozději 15. ledna 2014. Více uvnitř textu.

Číst dál...

Životnímu prostředí jsme pomáhali i v roce 2012

I letos byla obecnímu úřadu doručena souhrnná informace o úspoře energie, které jsme dosáhli tříděním odpadů. Výsledek za rok 2012 je oproti roku 2011 znovu lepší!

Číst dál...

Ke snížení stočného za neodkanalizovanou vodu z vodovodu

Používáte vodu z obecního vodovodu k zalévání či do bazénu? Nechcete za takto zužitkovanou vodu platit stočné? Pak právě vám je určen tento text s názorným obrázkem.

Číst dál...

Kanalizační řád

Zde je ke stažení, pod názvem příslušné lokality pak najdete jeho dodatky pro Prutník, Západní Stráň a Lada.

 

Čistička konečně zkolaudována!

Jedním z "kostlivců ve skříni", které zanechalo minulé vedení obce Předboj svým nástupcům, je čistírna odpadních vod. Pamětníci si jistě vybaví, že právě čistička byla jedním z hlavních témat minulých voleb a že se jejich vítězové ve svém volebním programu zavázali k nápravě žalostného právního i faktického stavu. Čistička je totiž nepostradatelnou součástí každé dobře fungující obce.

Číst dál...

Přerušení odvádění odpadní vody odběrným místům bez smluv

Dnes v podvečer jsme provedli uzavření kanalizačních přípojek odběratelům bez platně uzavřených smluv.

Číst dál...

Odvádění odpadních vod

K 31. lednu evidoval obecní úřad 17 nemovitostí s neuzavřenými smlouvami o odvádění odadních vod a 29 dlužníků stočného za rok 2012. V průběhu února budou zahájena sankční opatření, máte tak poslední možnost zabránit uzavření kanalizačních přípojek!

Stočné a jeho výběr nově

Na jednání zastupitelstva bylo 26. listopadu odsouhlaseno stočné ve výši 40 Kč za kubík odkanalizované vody. Zároveň pan starosta avizoval velké změny v jeho výběru - jednotnou zálohu na rok 2013 ve výši 700 Kč na osobu, variabilní symbol pro platby převodem ve tvaru 1+číslo popisné. O co jde?

Číst dál...

Zase ta kanalizace aneb Okrádáme sami sebe?

Kritický hlas vždycky musí stát a stojí za odpověď, tím spíš když se dotýká tak citlivého tématu, jakým jsou naše peněženky.

Číst dál...

Vyhovuje vám svoz biologického odpadu?

Svoz bio odpadu probíhá od dubna do listopadu. Po dohodě se svozovou společností je možné tento rozvrh upravit.

Číst dál...

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies