znak Předboj

Nakládání s odpady

Smlouva se společností SITA CZ a.s.

Smlouvu, na jejímž základě uvedená společnost odváží předbojský odpad, naleznete zde.

Odečet stavu odpočtových vodoměrů

Prosíme všechny, kterých se to týká, o nahlášení stavu nejpozději 15. ledna 2014. Více uvnitř textu.

Číst dál...

Životnímu prostředí jsme pomáhali i v roce 2012

I letos byla obecnímu úřadu doručena souhrnná informace o úspoře energie, které jsme dosáhli tříděním odpadů. Výsledek za rok 2012 je oproti roku 2011 znovu lepší!

Číst dál...

Ke snížení stočného za neodkanalizovanou vodu z vodovodu

Používáte vodu z obecního vodovodu k zalévání či do bazénu? Nechcete za takto zužitkovanou vodu platit stočné? Pak právě vám je určen tento text s názorným obrázkem.

Číst dál...

Kanalizační řád

Zde je ke stažení, pod názvem příslušné lokality pak najdete jeho dodatky pro Prutník, Západní Stráň a Lada.

 

Čistička konečně zkolaudována!

Jedním z "kostlivců ve skříni", které zanechalo minulé vedení obce Předboj svým nástupcům, je čistírna odpadních vod. Pamětníci si jistě vybaví, že právě čistička byla jedním z hlavních témat minulých voleb a že se jejich vítězové ve svém volebním programu zavázali k nápravě žalostného právního i faktického stavu. Čistička je totiž nepostradatelnou součástí každé dobře fungující obce.

Číst dál...

Přerušení odvádění odpadní vody odběrným místům bez smluv

Dnes v podvečer jsme provedli uzavření kanalizačních přípojek odběratelům bez platně uzavřených smluv.

Číst dál...

Odvádění odpadních vod

K 31. lednu evidoval obecní úřad 17 nemovitostí s neuzavřenými smlouvami o odvádění odadních vod a 29 dlužníků stočného za rok 2012. V průběhu února budou zahájena sankční opatření, máte tak poslední možnost zabránit uzavření kanalizačních přípojek!

Stočné a jeho výběr nově

Na jednání zastupitelstva bylo 26. listopadu odsouhlaseno stočné ve výši 40 Kč za kubík odkanalizované vody. Zároveň pan starosta avizoval velké změny v jeho výběru - jednotnou zálohu na rok 2013 ve výši 700 Kč na osobu, variabilní symbol pro platby převodem ve tvaru 1+číslo popisné. O co jde?

Číst dál...

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies