znak Předboj

Svoz BIOODPADU v roce 2012

Využijte i letos příležitost a zbavujte se pohodlně biologického odpadu ze svých domácností i zahrad! První svoz proběhne již 3. 4. 2012.

Žádáme všechny nové zájemce o nádoby na BIO odpad na rok 2012, aby se přihlásili na OÚ nejpozději do 26. 3. 2012.
Stávající uživatelé mohou svoz na rok 2012 již uhradit. Ceny svozu: 120 l za Kč 482,-- a 240 l za Kč 731,-- (lze platit i na účet OÚ č. 12223201/0100, jako variabilní symbol uvádějte číslo domu, poté stačí podepsat na OÚ pouze doklad o úhradě služeb svozu biologicky rozložitelného odpadu).

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies