znak Předboj

Bylo zřízeno další místo pro tříděný odpad

V další lokalitě právě dokončovaných domů bylo zřízeno nové stanoviště tříděného odpadu.

Celkem již tedy v naší obci máme stanovišť šest, stanoviště jsou vybavena kontejnery na jednotlivé druhy vytříditelných odpadů - plasty, papír, tetrapak a sklo, na některých stanovištích jsou i sběrné boxy na textil. Stanoviště jsou zřízena v ulicích Pod Hřištěm, Východní Stráň, Ke Tvrzi, Zvonková, Čenkovská a nově v ulici Okružní. Mapku obce s jednotlivými stanovišti naleznete zde.

Co do kontejnerů patří a co ne, naleznete na každém kontejneru. Informaci svozové společnosti k třídění a svozu komunálního odpadu naleznete zde.

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies