znak Předboj

Nakládání s odpady

Třídění odpadů v roce 2019. Jak jsme dopadli?

V loňském roce jsme v třídění odpadů opět překonali rok předchozí. Do ovzduší jsme oproti tak v roce 2019 přidali o 4 tuny emisí CO2 méně. 

Číst dál...

Změna na stanovištích tříděného odpadu

V průběhu ledna budou doplněna některá stanoviště na tříděný odpad:

- na stanoviště Ke Tvrzi, Okružní a Východní Stráň budou přidány nádoby na "kovy" a "jedlé oleje a tuky z domácností". 

- odvezeny budou kontejnery na bílé sklo, nově se smí vhazovat veškeré sklo do zeleného kontejneru, k vytřídění dochází až na třídičce přímo v areálu svozové společnosti.

Zákres stanovišť v obci naleznete zde.

O správném třídění se můžete informovat v odkazu webových stránek zde.

Bylo zřízeno další místo pro tříděný odpad

V další lokalitě právě dokončovaných domů bylo zřízeno nové stanoviště tříděného odpadu.

Celkem již tedy v naší obci máme stanovišť šest, stanoviště jsou vybavena kontejnery na jednotlivé druhy vytříditelných odpadů - plasty, papír, tetrapak a sklo, na některých stanovištích jsou i sběrné boxy na textil. Stanoviště jsou zřízena v ulicích Pod Hřištěm, Východní Stráň, Ke Tvrzi, Zvonková, Čenkovská a nově v ulici Okružní. Mapku obce s jednotlivými stanovišti naleznete zde.

Co do kontejnerů patří a co ne, naleznete na každém kontejneru. Informaci svozové společnosti k třídění a svozu komunálního odpadu naleznete zde.

Tříděné odpady v roce 2018: Opět pokles

Už druhý rok za sebou Předbojáci šetří životní prostředí méně. Tentokrát jsme na emisích CO2 snížili zátěž o 59,119 tun a uspořili jsme energii přes 1,6 MJ. Osvědčení naleznete zde.

Číst dál...

K čemu je pytlík na psí exkrementy?

Na tuhle otázku existuje jedna docela trefná odpověď, ale konzervativnější spoluobčané by se mohli cítit pohoršeni. Takže tedy je na psí exkrementy. Nejen o tom si můžete přečíst ve volném pokračování pojednání o "barevných kontejnerech".

Číst dál...

K čemu je na popelnici víko?

popelnice trideny 3 2019Nejen na otázku položenou v nadpisu najdete odpovědi v následujícím textu.

Číst dál...

Topíte správně?

Pomalu se rozbíhá další topná sezona a není bohužel výjimka, že se Předbojákům z komínů dostávají do ovzduší a následně do plic opravdu nepěkné čmoudíky. Uvědomte si prosím, že škodíte nejen ostatním, což je mnohým z nás patrně zcela jedno, ale taky sami sobě. Přečtěte si "desatero správného topení" a topte ohleduplně! V opačném případě riskujete tučnou pokutu pro porušení zákona o ochraně ovzduší. Mnohdy stačí, že někdo natočí vaše čmoudíky na video a pošle je příslušnému kontrolnímu orgánu, jímž je odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností.

Provozní řád předbojské čistírny odpadních vod, povolení k nakládání s vodami

Provozní řád naleznete zde.

Povolení si můžete prohlédnout či stáhnout odtud.

Mobilní sběr nebezpečných odpadů

Mobilní sběr nebezpečných odpadů proběhne v obci Předboj 6. října 2018 od 10:30 do 11:15 hod. na štěrkové ploše v ulici Na Vršku. Více informací naleznete zde.

Tříděné odpady v roce 2017: Drobný pokles

V roce 2017 Předbojáci ušetřili životnímu prostředí zátěž v podobě 62,451 tun emisí CO2 a uspořili energii více než 1,7 MJ. Osvědčení naleznete zde. Oproti roku 2016 jsme "šli dolů" o cca 8 %, což ale není nijak významné číslo. Třiďme dál a pečlivěji.

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies