znak Předboj

Obecní úřad

Co u nás vyřídíte

Obecní úřad Předboj nabízí svým občanům součinnost v následujících případech.

  • › správní řízení na úseku ochrany přírody a krajiny - kácení dřevin a porostů
  • › vybírání poplatků (svoz odpadů, psi, pronájem veř. prostranství + správní poplatky spojené s činností OÚ)
  • › provádění vidimace a legalizace (ověření pravosti podpisu, ověření pravosti kopie dokumentu s originálem)
  • Czech Point - bližší informace v odkazu zde: http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23

Pozn.: Tyto činnosti budou průběžně doplňovány a upřesňovány.

Technické služby obce Předboj zajišťují veškerou údržbu a úklid veřejných prostranství v obci.

Dva pracovníci se v létě starají zejména o úpravu travnatých ploch a v zimním období zajišťují prohrabávání a posyp komunikací pro pěší. Ve vybavení mají zahradní traktor s přívěsem, travní sekačky, frézu na odklízení sněhu z chodníků.

Odklízení sněhu z obecních komunikací pro automobilovou dopravu probíhá ve spolupráci s předbojskou firmou Zevos, s. r. o.

Obecní úřad nabízí za úplatu využití volné kapacity sekání porostů na pozemcích občanů. O podmínkách se informujte na OÚ.

Všechna hlášení obecního rozhlasu se kromě éteru objevují i na obecním webu.

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies