znak Předboj
Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Řešení přestupků

Řešení přestupků 05. říj 2019 17:37 #56

  • Mrsta
  • Avatar uživatele Mrsta
  • Offline
  • Příspěvky: 4
Vážení zastupitelé,

Tímto bych chtěl Vám a ostatním, kteří navštěvují obecní web sdělit pár informací týkajících se Vámi uzavřené veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků městem Odolena Voda.

Dne 4.12.2018 nabyla účinnosti veřejnoprávní smlouva o zajištění přenesené působnosti pro oblast přestupkového řízení.

Pro naši obec původně přestupky zpracovávalo město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které v období od roku 2015 do roku 2018 řešilo pouze 7 přestupků.

Bylo tedy překvapením, že jste se jako zastupitelstvo usnesli pod č. 8/27/2018, že uzavřete novou veřejnoprávní smlouvu s městem Odolena Voda.

Jak vyplývá ze zveřejněných žádostí o informace konkrétně žádost č. 5 a poskytnutá informace 5 roku 2019, důvodem změny je: zkušenost, dostupnost a cena.

Zajímavé je to, že shodou okolností byla v té době mimo jiné Brandýsem nad Labem – Stará Boleslav řešena přestupková věc naší milé spoluobčanky (vy víte koho) a také zastupitele obce. Zastupitelstvo tedy mohlo mít i jiný zájem na tom, aby se řešení konkrétních přestupků zdrželo, zkomplikovalo nebo dostalo na stůl někomu, kdo může danou věc nějakým způsobem ovlivnit.

Nyní bych se krátce vyjádřil k Vámi uváděným důvodům pro uzavření nové veřejnoprávní smlouvy.

Cena: Pokud jde o cenu, tak jde o zcela irelevantní důvod, neboť 1000 Kč za projednání přestupku je vzhledem rozpočtu obce kolem 20 miliónů zcela zanedbatelná částka, nehledě na to, že bylo do roku 2018 projednáno pouze 7 přestupků. Ke dni 5.6.2019 byly obcí Předboj předány 4 přestupky na základě nově uzavřené veřejnoprávní smlouvy městu Odolena Voda. Je nesporné, že v případě projednávání stovek až tisíců přestupků, by taková smlouva mohla být pro obec ekonomicky výhodná, ale to se nás netýká.

Dostupnost: Pokud jde o dostupnost, tak jde taktéž o zcela irelevantní důvod, neboť v době elektronické komunikace mezi úřady je jedno, kde se takový orgán nachází. Jestliže je zmíněná dostupnost vztahována k možným přestupcům, tak zákon jasně stanovuje, že obvinění si nesou náklady spojené se správním řízení sami, kam patří i případná návštěva úřadu projednávajícího konkrétní přestupkové jednání. Naopak poškození, svědci, osoby podávající vysvětlení mohou požádat o náhradu nákladů spojených s dostavením se na předvolání správního orgánu.

Zkušenost: Posledním důvodem je pak zkušenost. Není zřejmé, jak jste dospěli k závěru, že je město Odolena Voda zkušené v oblasti projednávání přestupků. Aktuálně mám 8. měsíční zkušenost s prací města Odolena Voda, které převzalo na základě veřejnoprávní smlouvy přestupkovou věc zahájenou původně Brandýsem nad Labem a mám tedy možnost se s Vámi podělit o tyto zkušenosti.

V současné době disponuji rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, který po přezkumu zrušil rozhodnutí města Odolena Voda, které se pokoušelo zastavit správní řízení vedené s naší spoluobčankou, neboť postupovalo v rozporu se zákonem.

Za město Odolena Voda má rozhodovat komise složená ze tří lidí, nicméně se tohoto úkolu zhostil pouze JUDr. Ondruška, který rozhoduje zcela samostatně, ačkoliv v písemné podobě deklaruje, že rozhoduje komise. Již při ústním jednání o přestupku naší nepřizpůsobivé spoluobčanky lhal v protokolu o ústním jednání, když napsal, že byla u jednání přítomná komise. Ve skutečnosti tam za komisi seděl sám.

Ve správním řízení se dopustil mnoha procesních chyb, postupoval v rozporu se zákonem, což nevyhnutelně vedlo ke zrušení jím vydaného rozhodnutí. Pan Ondruška a taktéž tajemnice města Odolena Voda neznají zcela základní zásady pro správní orgány, evidentně neznají zákony zejména správní řád a vědomostmi zamrzly před rokem 2003, kdy se touto problematikou zabývaly okresní úřady.

K jejich zkušenosti tedy z vlastní zkušenosti mohu uvést, že je Vámi uváděný důvod taktéž zcela irelevantní.

Tím, že jste uzavřeli novou veřejnoprávní smlouvu s městem Odolena Voda, jste pomohli pouze případným obviněným, protože neschopnost a tristní znalosti zákonů zástupců města Odolena Voda budou končit tím, že případní obvinění trestu uniknou. Naopak poškozených je mi líto, protože v případě jejich neznalosti zákonů se spravedlnosti, náhrady škody apod. nedočkají.

Jestliže jste touto změnou chtěli pomoct konkrétním obviněným, tak se Vám to zatím nepovedlo. Město Odolena Voda se za tu naší obecní tisícovku naučilo spoustu nových věcí, další se přiučí a náklady na toto řízení již přesáhly jejich odměnu. Jestliže jste změnu prováděli nezištně za účelem veřejného zájmu a blaha, tak se Vám hluboce omlouvám. V takovém případě jen nechápu, proč si zastupitelstvo nezjišťovalo reference a změnu lépe nepromyslelo s ohledem na probíhající řízení.

Vámi uváděné důvody pro uzavření nové veřejnoprávní smlouvy jsou všechny zcela nesmyslné a je to krok vzad. Pokud má jít o zkušenost, tak je to právě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které má opravdu letité zkušenosti, a to zejména díky svému rozhlehlému správnímu obvodu a stovkám projednaných přestupků. Obdobně je na tom např. i město Neratovice, kde komise projednávající přestupky má taktéž zkušenosti, potřebnou znalost zákonů, a dokonce je dostupnější a blíže k naší obci. Při posuzování zkušenosti je možné zohlednit i počty obyvatel např. Brandýs – 19136 (ve správním obvodu 110899), Neratovice – 16 163 (ve správním obvodu 32035), Odolena Voda – 6022.

Je tedy na Vás zvážit budoucí spolupráci s městem Odolena Voda, protože za současné situace to není v souladu s veřejným zájmem a Váš postup je přinejmenším podezřelý či nezodpovědný.

Petr Mrštík
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Vygenerováno za 0.873 sekund