znak Předboj

Historie

Kronikářské okénko: Jak jsme volili

Blíží se komunální volby a možná by se hodilo trochu statistiky z minulých let.

Číst dál...

Kronikářské okénko: Kovárny v Předboji

Jedním z nejvýznamnějších oborů lidské činnosti bylo údajně, již od svého vzniku, kovářství. Kovárna dříve stávala téměř v každé vesnici. Kromě práce s kovem patřilo k povinnostem kovářů především kování dobytka používaného na vesnici k zajištění zemědělských prací.

Číst dál...

Předboj a benediktinky

V zajímavém článku z pera kronikářky paní Paděrové nabízíme další informace z pestré historie naší obce. Tentokrát o jejím vztahu k benediktinkám.

Číst dál...

Předbojáci v parlamentu

Milí čtenáři, jako kronikářka neustále pátrám po všem zajímavém z historie obce a ráda bych se s Vámi o pár zajímavostí podělila. Přemýšlela jsem čím začít a napadlo mě, že v době, kdy denně sledujeme zprávy z parlamentu, bylo by vhodné připomenout,  že i naše obec v něm měla v minulosti zastoupení.

Číst dál...

Předboj podle Tereziánského katastru

Berní rula, z níž pocházejí údaje o Předboji pobělohorské, byla sepisována ve velkém spěchu, na její vypracování byly vyměřeny pouze 2 roky, řadu statků a vesnic nestihli císařští úředníci v termínu zpracovat. S ohledem na to málo času, který na práci měli, sepisovali údaje většinou v sídle majitele panství, který samozřejmě dost údajů zatajil či uvedl údaje nižší, než byl skutečný stav. Erár tak přicházel o nemalé daňové příjmy. Proto byl zhruba po 50 letech soupis novelizován a sestaven mnohem podrobněji a přesněji. Od té doby je uváděn jako Tereziánský katastr.

Číst dál...

Předboj v době pobělohorské

Po třicetileté válce byly české země silně rozvráceny, spousta obcí vydrancována a obyvatelstvo značně zdecimováno. Pro potřebu nápravy tohoto stavu bylo provedeno podle dnešní terminologie „sčítání lidu“, které mělo být podkladem pro vyměření daní, osídlení opuštěných usedlostí a dále k osévání opuštěných polí. Uvedený akt proběhl v českých zemích v letech 1652 až 1654.

Číst dál...

Co spojuje obec Předboj s historií zámku v Panenských Břežanech

Hodně se v nedávné době hovořilo o břežanském „dolním“ zámku. Stalo se tak v souvislosti s údajnou nabídkou Heydrichova syna pomoci získat finance na jeho rekonstrukci. Ráda bych využila této příležitosti a připomněla, co spojuje naši obec s historií právě tohoto zámku.

Číst dál...

Budovy tzv. občanské vybavenosti

To, o čem se před volbami v roce 2010 hodně diskutovalo, byly mimo jiné budovy, které byly označeny za obecní majetek, kterého se obec v minulých letech zbavila a které by bylo možné v současné době po přestavbě využít třeba na mateřskou školku. Žádná z těchto budov nebyla však ve skutečnosti nikdy v majetku obce. Ráda bych stručně nastínila jejich historii.

Číst dál...

Paleontologická zajímavost

V druhohorách, v době křídové, se snížila krajina českého severovýchodu až k Litoměřicům, do této sníženiny vniklo od severu mělké křídové moře, které zde zůstalo až do konce křídy a vytvořilo velký záliv.

Číst dál...

Historie obce

Obec Předboj se nachází v archeologicky bohaté lokalitě Středních Čech. Na území obce nebyl prováděn systematický archeologický výzkum. Nalezené fragmenty předhistorického osídlení pocházejí z náhodných nálezů při provádění zemních a výkopových prací.

Číst dál...

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies