Zprávy o provedení kontroly spalinových cest

jsou již k vyzvednutí na OÚ.