znak Předboj

Projekty

Projekt veřejné zeleně zahájen

Počínaje dnešním dnem byla zahájena realizace projektu veřejné zeleně v obci Předboj, konkrétně v lokalitě Západní Stráně.

Cílem projektu je obnova biodiverzity (= biologická rozmanitost ve všech formách, úrovních a kombinacích žijících organismů a ekosystémů) v sídelním prostředí, zlepšení mikroklimatu v obci a zvýšení kvality životního prostředí. Realizací projektu dojde k vybudování aleje v nové zástavbě rodinných domů. Bude vybudována mlatová cestička s mobiliářem, budou vysázeny stromy a keře a v celém prostoru bude založen travní porost.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Životního prostředí.

Z celkové ceny projektu v částce bezmála 986.000,- Kč byly vyčleněny celkové způsobilé výdaje 570.718,- Kč, z čehož dotace EU činí 342.431,- Kč.

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies