znak Předboj

Projekty

Výsadba stromů Na Jaroši

stromy na jarosi 12 2019Těsně před Vánoci se podařilo dokončit rekonstrukci ulice Na Jaroši výsadbou nových stromů.

Číst dál...

Nové dětské hřiště na Západní Stráni dokončeno

detskehriste

Jistě jste již všichni zaznamenali, že projekt dětského hřiště v lokalitě Západní Stráně byl již dokončen. V krátkosti mi dovolte projekt v čase a číslech představit.

Číst dál...

Oprava komunikace Na Jaroši

IMG 20181213 WA0005

V létě loňského roku byla zahájena příprava realizace projektu pro opravu komunikace Na Jaroši. Tato komunikace byla jedna z nejstarších v původní staré zástavbě, na kterou postupně navázaly další komunikace obsluhující nově vznikající zástavbu v letech 2000 a 2001. Projekt byl připravován s cílem zajištění financování s podporou dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj.

Číst dál...

Horňátecká v provozu

Hornatecka2017

Od dnešního dne můžete oficiálně pro průjezd obcí použít i naší nově vybudovanou ulici Horňáteckou. Komunikace byla vybudovaná z dispozičních důvodů jako jednosměrná, to znamená, že nájezd je umožněn z ulice U Prutníku a ulice Zvonkové, výjezd je do ulice Velkoveské. Nájezd z ulice Zvonkové z důvodů velkého množství uložení a křížení všech technických sítí je omezen pouze pro průjezd osobními automobily, případný průjezd obslužnosti nákladními automobily (např. popelářský vůz, hasiči) a dodávkami je dimenzován v nájezdu z ulice U Prutníku.

Věříme, že na tuto novou komunikaci a průjezd po ní si všichni rychle zvykneme a její používání se tak stane naprosto běžné jako u všech ostatních asfaltových komunikací v obci.

PP

Sázíme stromy se Sázíme stromy, z. ú.

V sobotu 10.11. a v pátek 16.11.2018 proběhne v ulici Čenkovské sázení stromů a keřů.

Jsme potěšeni, že i naše obec se může účastnit projektu neziskové společnosti Sázíme stromy, z.ú., která zajišťuje a organizuje výsadbu stromů a keřů na různých místech republiky.

Číst dál...

Projekt veřejné zeleně zahájen

Počínaje dnešním dnem byla zahájena realizace projektu veřejné zeleně v obci Předboj, konkrétně v lokalitě Západní Stráně.

Cílem projektu je obnova biodiverzity (= biologická rozmanitost ve všech formách, úrovních a kombinacích žijících organismů a ekosystémů) v sídelním prostředí, zlepšení mikroklimatu v obci a zvýšení kvality životního prostředí. Realizací projektu dojde k vybudování aleje v nové zástavbě rodinných domů. Bude vybudována mlatová cestička s mobiliářem, budou vysázeny stromy a keře a v celém prostoru bude založen travní porost.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Životního prostředí.

Z celkové ceny projektu v částce bezmála 986.000,- Kč byly vyčleněny celkové způsobilé výdaje 570.718,- Kč, z čehož dotace EU činí 342.431,- Kč.

Diskusní fórum

 

Ze zasedání

Zasedání zastupitelstva
Předbojské zprávy

Informace a kontakty

Obecní úřad Předboj
Hlavní 18, Předboj
250 72 Kojetice
Hodiny pro veřejnost
Pondělí 8-12 a 17-19
Středa 8-12 a 17-19
tel./fax: 315 682 901 mobil: 774 943 331
podatelna@predboj.cz    
Komerční banka Neratovice, č.ú. 12223201/0100
IČO: 00240630 ID DS: jtqbx44
Obecní knihovna: Středa 14-18
Kontakty na konkrétní osoby
GDPR: Zásady ochrany osobních údajů / Používání cookies